hymn szkoły

1. Tyś nikomu nie był twardy,
Tyś zajmował się wszystkimi,
Nie opuszczaj Twego domu,
Twoich ziomków, Twojej ziemi.

Ref. Tyłeś mógł, żyjąc na ziemi,
A dziś więcej boś jest w niebie,
Nie gardź prośbami naszymi,
Przybądź gdy wzywamy Ciebie.

2. Mężu święty twa opieka,
Twą modlitwą bóle skraca,
Słabość przed Tobą ucieka,
Dawne zdrowie znów powraca.

3. Trójco Święta nam jedyna,
Jedność zawsze też troista,
Niech Jan Kanty się przyczyni,
Do radości wiekuistej.