nauczyciele

Imie i Nazwisko Nauczany Przedmiot
Lucyna Gołojuch edukacja wczesnoszkolna
Małgorzata Sowa edukacja wczesnoszkolna
Ewa Czado język angielski
Piotr Golec
 • wychowanie fizyczne
 • muzyka
 • plastyka
Ewa Jurek język polski
Danuta Gołojuch
 • przyroda
 • historia
 • wiedza o społeczeństwie
 • wychowanie do życia w rodzinie
Ryszard Gołojuch
 • religia
 • wychowanie do życia w rodzinie
Jolanta Turek
 • matematyka
 • fizyka
Barbara Tryniecka edukacja wczesnoszkolna
Agnieszka Bernat
 • muzyka
 • plastyka
 • zajęcia artystyczne
Jolanta Lepianka
 • matematyka
 • fizyka
 • informatyka
 • zajęcia komputerowe
Agnieszka Lalicka język polski
Krystyka Jurek geografia
Ewa Gaweł
 • chemia
 • biologia
 • zajęcia techniczne
 • edukacja dla bezpieczeństwa
Ewa Kmieć język niemiecki
Paulina Panek wychowanie przedszkolne
Monika Pietraszek wychowanie przedszkolne
ks. Marcin Pokrywka religia