opłaty

1. OBIADY
Opłaty za obiady płatne do 5 dnia każdego miesiąca.

2. HERBATA
Opłaty za I i II półrocze.

3. UBEZPIECZENIE
W roku 2017/2018 składka od ucznia wynosi 44 zł w firmie ubezpieczeniowej.

4. RADA RODZICÓW
Składki na Radę Rodziców ustalane są przez członków Rady Rodziców w miesiącu listopadzie.