samorząd szkoły

Przewodnicząca: Katarzyna Reizer
Zastępca przewodniczącej: Kamil Panek
Skarbnik: Jakub Walat
Członkowie: Patrycja Węglarz, Wiktoria Krauz

Opiekunowie: Ewa Czado, Barbara Tryniecka