Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

1

 

Rozpoczęcie rocznych  zajęć

dydaktyczno – wychowawczych

3 września 2018 r.

Podstawa prawna:

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia

18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego– Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm. oraz §2 ust.1 rozporz. MEN z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U.poz.1603)

2

 

Zimowa przerwa świąteczna

 

23 – 31 grudnia 2018 r.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U.

Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz §3 ust. 1 pkt 1 rozporz. MEN z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego(Dz.U.poz.1603).

3

Ferie zimowe

11 – 24 lutego 2019 r.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U.

Nr 46, poz. 432, z późn.zm. oraz §3 ust. 1 pkt 2 rozporz. MEN z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego(Dz.U.poz.1603).

 

4

 

Wiosenna przerwa świąteczna

18 – 23  kwietnia 2019 r.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U.

Nr 46, poz. 432, z późn. zm. oraz §3 ust. 1 pkt 3 rozporz. MEN z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego(Dz.U.poz.1603).)

5

Egzamin ósmoklasisty

w terminie głównym

1. język polski – 15 kwietnia 2019r. (poniedziałek) – godz. 9.00

2. matematyka – 16 kwietnia 2019r. (wtorek) – godz. 9.00

3. język obcy nowożytny – 17 kwietnia 2019r. (środa) – godz. 9.00

 

w terminie dodatkowym

1. język polski – 3 czerwca 2019r. (poniedziałek) – godz.11.00

2. matematyka – 4 czerwca 2019r. (wtorek) – godz. 11.00

3. język obcy nowożytny – 5 czerwca 2019r. (środa) – godz. 11.00

Podstawa prawna:

Art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (j.t.Dz.U. z 2017r. poz. 2198, z późń. zm.) §5 pkt 1

rozporz. MEN z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz.U. poz.1512).

6

Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum:

- część humanistyczna

 

 

 

- część matematyczno- przyrodnicza

 

 

 

- język obcy nowożytny

 

 

w terminie głównym

10 kwietnia 2019 r. /środa/

- z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie - godz. 9.00

- z zakresu języka polskiego – godz. 11.00

 

 

11 kwietnia 2019 r. /czwartek/

- z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9.00

- z zakresu matematyki – godz. 11.00

 

12 kwietnia 2019 r./piątek/

- na poziomie podstawowym – godz. 9.00

- na poziomie rozszerzonym – godz. 11.00

 

 

w terminie dodatkowym

3 czerwca 2019 r. /poniedziałek/

- z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie - godz. 9.00

- z zakresu języka polskiego – godz. 11.00

 

 

4 czerwca 2019 r. /wtorek/

- z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9.00

- z zakresu matematyki – godz. 11.00

 

5 czerwca 2019 r./środa/

- na poziomie podstawowym – godz. 9.00

- na poziomie rozszerzonym – godz. 11.00

Podstawa prawna:

art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r.

o systemie oświaty – Dz. U. z 2015 r. Nr 2156,  z późn.zm) §6 pkt 1 rozporz. MEN z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego (Dz.U. z 2016r poz.2223, z późn.zm).

 

7

 

 

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych

21 czerwca 2019 r.

Podstawa prawna:

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego

– Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz §2 ust.1 rozporz. MEN z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U.poz.1603)

 

8

 

Ferie letnie

22 czerwca - 31 sierpnia 2019 r.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U.

Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz §3 ust. 1 pkt 4 rozporz. MEN z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego(Dz.U.poz.1603).

9

 

 

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

 

 

2 listopada 2018r.

10-12 kwietnia 2019r.

15 kwietnia 2019r.

2 maja 2019 r.

 

 

Zespół Szkół im. Jana Kantego w Zalesiu
Zalesie 123, 37-126 Medynia Głogowska, tel.: 172261306, e-mail: kontakt@zszalesie.webg.pl
Powered by Viola © Grupa Webg.