Koncert Pieśni Patriotycznych – 15 listopada 2018 r.

Listopad 22, 2018 Administrator Ogólna

     Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło rok szkolny 2018/2019 „Rokiem Niepodległości”. 

Szkoła w Zalesiu podejmuje wiele działań, aby przypominać, jak trudna była droga Polaków do odzyskania wolnej Polski. Jednym z nich było przygotowanie Koncertu Pieśni Patriotycznych, któremu towarzyszyło hasło: „Dla Niepodległej”.  Koncert odbył się 15 listopada 2018 roku w  naszej szkole. Zaproszeni byli mieszkańcy Zalesia.

     Organizując takie patriotyczne spotkanie stawialiśmy sobie za cel pogłębianie wiedzy o historii Polski, popularyzowanie tradycji śpiewania pieśni patriotycznych przez dzieci, młodzież i dorosłych, integracja wokół muzycznych tradycji patriotycznych oraz rozwijanie poczucia więzi rodzinnej i narodowej.

     Na początku odśpiewano hymn narodowy. Następnie Gości i uczniów powitała pani dyrektor Lucyna Gołojuch. Zaprosiła wszystkich do aktywnego uczestniczenia w uroczystości.

    Uczniowie zaprezentowali program artystyczny, w którym przypomnieli historię upadku Rzeczypospolitej w XVIII w oraz walk narodowowyzwoleńczych, które, dopiero po I wojnie światowej, doprowadziły do odzyskania niepodległości przez Polskę. Oparto się na wcześniejszym scenariuszu przygotowanym na akademię z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Każde wydarzenie historyczne ubogacała okolicznościowa pieśń, czy piosenka. Wykonywał je szkolny chór prowadzony przez Agnieszkę Bernat.

    Podczas Koncertu śpiewano, m.in. „My, pierwsza Brygada”, „Oto dziś dzień krwi i chwały…”(„Warszawianka 1831 r.”), „Gawęda o miłości do ziemi ojczystej”, „Uwierz Polsko” (solówka uczennic: I. Dołęgi i K. Wilczak), czy „Pieśń o Ojczyźnie” z wykorzystaniem wiolonczeli i fletów.

    Nasi Goście, w tym rodzice uczniów, nagradzali młodych aktorów i chórzystów brawami. Pani dyrektor podziękowała wszystkim za udział i zaangażowanie w Koncercie Pieśni Patriotycznych.

   

nasz patron

Święty Jan Kanty
ur. 23 lub 24 czerwca 1390 r.
zm. 24 grudnia 1473 r.

Ciekawe linki
Zespół Szkół im. Jana Kantego w Zalesiu
Zalesie 123, 37-126 Medynia Głogowska, tel.: 172261306, e-mail: kontakt@zszalesie.webg.pl
Powered by Viola © Grupa Webg.