Poznajemy polskie pieśni narodowe – prezentacja uczniów 8 lutego 2019 r. w ramach projektu „Ojczyzna symbolami pisana”

Marzec 18, 2019 Administrator Ogólna

     W dziejach narodu polskiego i naszej państwowości ważną rolę odgrywały pieśni narodowe. Szczególnie w trudnych dla narodu czasach historycznych umacniały patriotyzm i wiarę w zwycięstwo. Podtrzymywały przekonanie o słuszności wszystkich działań, także zbrojnych, prowadzonych w celu walki o niepodległość Polski. Pieśni narodowe i hymniczne kształtowały poczucie świadomości narodowej. Przypominały o naszych bohaterskich przodkach. Manifestowały jedność i przywiązanie do tradycji. Pokazywały, że polski dom i polska rodzina stanowią główną siłę oporu przeciw germanizacji i rusyfikacji. Były dowodem polskiego patriotyzmu oraz wiary w pomoc i opiekę Boga i Maryi nad naszym narodem i państwem.

    Uczniowie kl. VIII Szkoły Podstawowej w Zalesiu postanowili przypomnieć polskie pieśni narodowe i hymniczne. Pod opieką nauczycielki Danuty Gołojuch zrealizowali zadania, które zaplanowali w ramach projektu: „Ojczyzna symbolami pisana.” Mottem do działań był cytat z utworu pt. „Konrad Wallenrod” napisanego przez Adama Mickiewicza:

„Płomień rozgryzie malowane dzieje,

Skarby mieczowi spustoszą złodzieje,

Pieśń ujdzie cało…”.

   Na spotkaniu szkolnym uczniowie zaprezentowali informacje o okolicznościach  powstania tych pieśni, twórcach, zawartej treści i roli, jaką odegrały w historii naszego narodu. Mogliśmy wysłuchać, a także wspólnie śpiewać pieśni:

  1. Gaude Mater Polonia – Raduj się Matko Polsko.
  2. Bogurodzica.
  3. Bóg się rodzi (szczególnie zwrotka: „Podnieś rączkę Boże Dziecię, błogosław Ojczyznę miłą…).
  4. Pieśń konfederatów barskich.
  5. Mazurek Dąbrowskiego.
  6. Rota.
  7. Boże coś Polskę.

nasz patron

Święty Jan Kanty
ur. 23 lub 24 czerwca 1390 r.
zm. 24 grudnia 1473 r.

Ciekawe linki
Zespół Szkół im. Jana Kantego w Zalesiu
Zalesie 123, 37-126 Medynia Głogowska, tel.: 172261306, e-mail: kontakt@zszalesie.webg.pl
Powered by Viola © Grupa Webg.