GMINNY KONKURS WIEDZY O SEJMIE RP–22.05.2019 r.

Czerwiec 09, 2019 Administrator Ogólna

     Konkurs Wiedzy o Sejmie RP odbył się w Zespole Szkół w Zalesiu 22 maja 2019 roku. Zaproszono przedstawicieli uczniów starszych klas szkoły podstawowej i kl. III gimnazjum z terenu gminy Czarna. Konkurs został zorganizowany pod patronatem pana Kazimierza Gołojucha, posła na Sejm RP przez Biuro Komunikacji Społecznej Kancelarii Sejmu. Z Warszawy przybyły przedstawicielki tego Biura: Monika Srzednicka - Raczkowska i Honorata Marcinów. Biuro pana Posła reprezentowały: Bernardetta Woś i Kinga Nowak.

     Celem konkursu było poszerzenie wiedzy uczniów o współczesnym polskim parlamentaryzmie i sprawdzenie ich wiedzy, szczególnie z tematyki: „Konstytucja, regulamin Sejmu, tryb legislacyjny.” Do Zespołu Szkół w Zalesiu przybyło 26 uczestników konkursu wraz z opiekunami ze szkół w Dąbrówkach, Krzemienicy, Medyni Głogowskiej, Medyni Łańcuckiej i Woli Małej. Zostali powitani przez panią dyrektor Lucynę Gołojuch. Następnie panie reprezentujące Biuro Komunikacji Społecznej Kancelarii Sejmu przedstawiły się i zapoznały uczestników z zasadami przeprowadzenia konkursu. Zostały one wcześniej przesłane do szkół i zawarte w Regulaminie konkursu.

     Na początku uczestnicy konkursu wraz z opiekunami zostali zaproszeni na prelekcję i prezentację multimedialną na temat polskiego parlamentaryzmu i architektury sejmowej. Później uczniowie pisali test sprawdzający. Następnie zostali zaproszeni na obiad, po którym mogli obejrzeć prezentację o polskich pieśniach narodowych oraz zwiedzić szkołę. W tym czasie oceniano prace. Zaproszono uczestników i opiekunów na salę gimnastyczną. Panie z Biura Komunikacji Społecznej Kancelarii Sejmu poprosiły laureatów o odebranie nagród i dyplomów. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy, foldery o Sejmie i inne drobne nagrody rzeczowe przygotowane przez ww. Biuro. Uczestnikom wręczono też parasole i nagrody książkowe ufundowane przez Kazimierza Gołojucha, posła na Sejm RP. Parasole są konieczne w tych dniach gdyż, niestety, ciągle padają ulewne deszcze i są burze. W niektórych rejonach naszego województwa przeszły w krótkim czasie silne burze, które spowodowały powodzie i zalania oraz podtopienia terenu. Podjęto wiele działań, aby ratować ludzi i ich domy. W związku z zagrożeniem powodziowym pan Poseł Kazimierz Gołojuch i pan Wójt gminy Czarna Edward Dobrzański zostali pilnie wezwani do sztabu antykryzysowego w Rzeszowie. Nie mogli przybyć na konkurs i spotkać się z młodzieżą i nauczycielami. Przybyli już po jego zakończeniu.

     Spotkanie przebiegło spokojnie. Cieszymy się, że w naszej szkole odbył się konkurs o szerszym znaczeniu i zasięgu, w którym wzięli udział uczniowie ze szkół gminy Czarna. Dziękujemy panu Posłowi, panu Wójtowi, pani dyrektor, inicjatorom oraz wszystkim, którzy pomogli w pracach organizacyjnych. Dziękujemy wszystkim nauczycielom, opiekunom, a także młodzieży za przygotowanie do konkursu i udział w nim.

nasz patron

Święty Jan Kanty
ur. 23 lub 24 czerwca 1390 r.
zm. 24 grudnia 1473 r.

Ciekawe linki
Zespół Szkół im. Jana Kantego w Zalesiu
Zalesie 123, 37-126 Medynia Głogowska, tel.: 172261306, e-mail: kontakt@zszalesie.webg.pl
Powered by Viola © Grupa Webg.