Zakończenie roku szkolnego 2018/2019 w Zespole Szkół im. św. Jana Kantego w Zalesiu – 19 czerwca 2019r.

Lipiec 13, 2019 Administrator Ogólna

    Rok szkolny 2018/2019 zakończył się w środę, 19 czerwca 2019 r., dzień przed Świętem Bożego Ciała. Uczniowie szkół z naszej parafii przybyli na godzinę 800 do kościoła w Medyni Głogowskiej na mszę świętą. Towarzyszyli im rodzice, inni członkowie rodzin oraz nauczyciele. Mszę odprawił ks. Marcin Pokrywka. Przypomniał, że naszym uczestnictwem potwierdzamy wdzięczność Bogu za dary, którymi nas obdarzał w ciągu całego roku szkolnego. Niestety, z przyczyn zdrowotnych, nie było na mszy księdza Józefa Kota.

   Następnie udaliśmy się do swoich szkół. W Zalesiu zebraliśmy się na sali gimnastycznej. Na początku uroczystości przedstawiciele uczniów kl. VIII szkoły podstawowej oraz kl. III gimnazjum - opuszczający szkołę – przekazali sztandar młodszemu pokoleniu. Potem młodzież z klasy VII pożegnała koleżanki i kolegów, którzy ukończyli szkołę podstawową i gimnazjum. Wręczono im na pamiątkę wspólne grupowe zdjęcie, oprawione w ramkę.

   Nadszedł czas rozstania ze szkołą. Uczniowie z kl. VIII oraz kl. III gimnazjum zaprezentowali wspólny scenariusz. Przypomnieli wiele momentów z czasów ich nauki. Większość z nich wywoływała uśmiech, ale dawała możliwość do przemyślenia i wyboru właściwej drogi. Młodzież wyraziła swą wdzięczność wobec nauczycieli za ich trud włożony w pracę dydaktyczną i wychowawczą. Nie zapomniano o pracownikach obsługi szkoły. W nastrój nostalgii i zadumy nad przemijaniem wprowadziły nas piosenki, a także prezentacja zdjęć naszych uczniów z czasów ich pobytu w szkole. Jednocześnie podkreślano, że każdy koniec jest początkiem czegoś nowego i należy ufnie patrzeć w przyszłość.

   Pani dyrektor Lucyna Gołojuch dokonała podsumowania wyników pracy uczniów w zakończonym roku szkolnym. Wręczyła, wspólnie z wychowawcami, świadectwa, nagrody książkowe oraz dyplomy dzieciom za wysokie wyniki w nauce i wzorowe zachowanie oraz inne osiągnięcia. Przypomniała o bezpiecznym spędzaniu wakacyjnych dni. Potwierdziła oficjalnie zakończenie roku szkolnego 2018/2019.

   Uczniowie udali się jeszcze do klas na spotkanie z wychowawcami, wręczenie świadectw. Zamknięto wszystkie formalne działania. Nauczyciele ponownie przypominali dzieciom o zasadach bezpiecznego spędzania wakacji.

Do zobaczenia po wakacjach.

nasz patron

Święty Jan Kanty
ur. 23 lub 24 czerwca 1390 r.
zm. 24 grudnia 1473 r.

Ciekawe linki
Zespół Szkół im. Jana Kantego w Zalesiu
Zalesie 123, 37-126 Medynia Głogowska, tel.: 172261306, e-mail: kontakt@zszalesie.webg.pl
Powered by Viola © Grupa Webg.