Inauguracja roku szkolnego 2019/2020 w Szkole Podstawowej w Zalesiu – 2.09.19r. Udział w akcji „Przerwany marsz...”

Wrzesień 06, 2019 Administrator Ogólna

Nowy rok szkolny 2019/2020 rozpoczęliśmy w poniedziałek, 2 września 2019 r. od udziału we mszy św. w kościele parafialnym w Medyni Głogowskiej. Przybyli na nią uczniowie szkół z czterech miejscowości wchodzących w skład parafii, ich rodzice, krewni i nauczyciele. Mszy św. przewodniczył ks. Marcin Stachnik, nowy katecheta.

    W szkole w Zalesiu spotkaliśmy się o godz. 900 . Na początku uczniowie z kl. VII i VIII powitali nauczycieli, rodziców, swoich kolegów i koleżanki, pracowników szkoły, a szczególnie przybyłych Seniorów. Przypomnieli, że nasza szkoła bierze udział w akcji „Przerwany marsz…”, która ma polegać na „symbolicznym dokończeniu 2 września 2019 r., przerwanego przez fakt wybuchu II wojny światowej marszu do szkoły ówczesnej młodzieży.” Dlatego w inauguracji roku szkolnego towarzyszą nam osoby, które pamiętają II wojnę światową – „wywodzą się z pokolenia Dzieci Wojny”. Są to panie: Maria Welc i Stanisława Bojda.

     Dzieci przypomniały, że mija 80 rocznica napaści Niemiec hitlerowskich na Polskę 1 września 1939 r. i rozpoczęcia II wojny światowej. Dodatkowym ciosem była agresja wschodniego sąsiada – ZSRS (ZSRR) na nasz kraj 17 września 1939 roku. Mówiły o tragicznych losach Polaków w czasie wojny. Podkreślały, że nie wolno nam zapomnieć o obrońcach naszej Ojczyzny we Wrześniu 1939 r. i tych Polakach, którzy stracili zdrowie i życie w imię idei: „Bóg – Honor – Ojczyzna.” Uczciliśmy pamięć o nich odśpiewaniem polskiego hymnu.   

     Następnie głos zabrała pani dyrektor Lucyna Gołojuch. Przypomniała, że wczorajszy i dzisiejszy dzień są dla Polaków historycznie ważne. My ze swej strony możemy się cieszyć, że żyjemy w wolnym kraju i mamy poczucie bezpieczeństwa. Nie zaznały tego osoby, które są tutaj obecne, a ich dzieciństwo upływało w ciężkich latach wojny. Dobrze, że są z nami na tym międzypokoleniowym spotkaniu.

    Kolejnym etapem naszej uroczystości było pasowanie na ucznia klasy pierwszej. Dokonała tego dyr. Lucyna Gołojuch w towarzystwie wychowawczyni kl. I – pani Małgorzaty Sowy. Dzieci złożyły ślubowanie i poczuły się pełnoprawnymi członkami szkolnej społeczności. Pani dyrektor przypomniała o prawach i obowiązkach ucznia, a także o zasadach bezpieczeństwa w szkole i poza nią. Następnie uczniowie spotkali się z wychowawcami.

    Mimo radosnego i wakacyjnego nastroju nasze dzieci z wielką powagą i w ciszy słuchały słów o wojnie, były pełne refleksji i zadumy.

nasz patron

Święty Jan Kanty
ur. 23 lub 24 czerwca 1390 r.
zm. 24 grudnia 1473 r.

Ciekawe linki
Zespół Szkół im. Jana Kantego w Zalesiu
Zalesie 123, 37-126 Medynia Głogowska, tel.: 172261306, e-mail: kontakt@zszalesie.webg.pl
Powered by Viola © Grupa Webg.