Szkolny konkurs: Jak uczyć się efektywnie?–15.10.19r.

Grudzień 22, 2019 Administrator Ogólna

   Szkolny konkurs „Jak uczyć się efektywnie?” został przeprowadzony przez Danutę Gołojuch. Przebiegał w kilku etapach. Uczniowie:

  1. wyszukiwali informacje o zasadach efektywnego uczenia się w literaturze dostępnej w bibliotece szkolnej, przygotowanej przez nauczycielkę

  2. korzystali z informacji na stronach internetowych (informacje wydrukowano, wybierano najważniejsze i wiodące treści)

  3. porównywali swój sposób uczenia się z zasadami zalecanymi przez fachowców (psychologów, pedagogów). Podawali swoje mocne i słabe strony

  4. przygotowali prace plastyczne odnoszące się do wybranych zasad efektywnego uczenia się – do 15.10.2019 roku.

Nagrodzono równorzędnie wszystkich uczestników konkursu.

nasz patron

Święty Jan Kanty
ur. 23 lub 24 czerwca 1390 r.
zm. 24 grudnia 1473 r.

Ciekawe linki
Zespół Szkół im. Jana Kantego w Zalesiu
Zalesie 123, 37-126 Medynia Głogowska, tel.: 172261306, e-mail: kontakt@zszalesie.webg.pl
Powered by Viola © Grupa Webg.