Szkolny konkurs o św. Janie Kantym, patronie szkoły – 12.11.19r.

Grudzień 22, 2019 Administrator Ogólna

   „Św. Jan Kanty wzorem do naśladowania” – to hasło przewodnie Szkolnego Konkursu Plastycznego, którym objęto w tym roku uczniów kl. IV. W czasie lekcji historii i na godzinach wychowawczych prowadzonych przez nauczycielkę Danutę Gołojuch dzieci pogłębiły wiedzę o życiu i działalności Patrona szkoły oraz słuchały legend podkreślających cechy św. Jana Kantego. Korzystano z literatury znajdującej się w bibliotece szkolnej i zasobów internetowych. Skryptor, kopista, filozof, kaznodzieja, profesor, teolog – to zawody, a jednocześnie dziedziny działalności ludzkiej, które uczniowie lepiej poznali.

Kolejnym etapem było wykonanie prac plastycznych związanych z postacią Patrona szkoły. Termin ich oddania ustalono do 12 listopada 2019 roku.

Nauczyciel religii, Ryszard Gołojuch, przygotował quiz sprawdzający stopień opanowania przez uczniów wiedzy o św. Janie Kantym i posługiwania się poznanymi pojęciami, nazwami oraz datami (wydarzeniami).

nasz patron

Święty Jan Kanty
ur. 23 lub 24 czerwca 1390 r.
zm. 24 grudnia 1473 r.

Ciekawe linki
Zespół Szkół im. Jana Kantego w Zalesiu
Zalesie 123, 37-126 Medynia Głogowska, tel.: 172261306, e-mail: kontakt@zszalesie.webg.pl
Powered by Viola © Grupa Webg.