Zadania dla uczniów kl. IV- VIII do wykonania na czas pobytu w domu 16-25.03.2020

Marzec 13, 2020 Administrator Ogólna

Uwaga uczniowie tutaj znajdziecie materiały do samodzielnej pracy w domu. Pamiętajcie! Czas kwarantanny nie jest czasem wolnym od nauki.

 Poniżej znajdziecie adres poczty elektronicznej, na którą można wysyłać pytania do nauczycieli, w związku z zadaniami, które macie zapisane na tej stronie:

spzalesie.nauczyciele@gmail.com


Matematyka

Kl. IV

Ułamki zwykłe- praca z programem komputerowym Matzoo oraz innymi programami komputerowymi.

Kl. V

Ułamki dziesiętne- praca z programem Matzoo oraz innymi programami komputerowymi.

Kl.VI

Procenty- praca z podręcznikiem. Podsumowanie działu- Przed klasówką s.161.

Praca z programem Matzoo i innymi programami komputerowymi.

Kl.VII

Proszę uzupełnić ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń od strony 80 do 90. Rozwiązywać zadania z podręcznika od strony 197 do 213.

Praca z programem Matzoo, Szalone liczby i innymi programami komputerowymi (skupić się na tematach związanych z układaniem i rozwiązywaniem równań).

Zachęcam do obejrzenia filmu, na którym rozwiązywane są równaniahttps://www.youtube.com/watch?v=4KB2YLSV9gU

Kl. VIII

Analiza tematów z książki z działu Graniastosłupy i ostrosłupy dotyczących  graniastosłupów.

Rozwiązywanie zadań z tych tematów z podręcznika i zeszytu ćwiczeń.

Rozwiązywanie przykładowych arkuszy na egzamin ósmoklasisty.

Język polski

Kl. IV

Przeczytać lekturę. Powtórzyć poznane zasady ortograficzne .Podręcznik  Nauka o języku i ortografia,s.99-102, ćw. 1-6. Dokończyć projekt.

Kl. V

Przeczytać lekturę. Powtórzyć poznane zasady ortograficzne, części mowy, przypadki.

Kl. VI

Przeczytać lekturę. Powtórzyć poznane zasady ortograficzne, części mowy, przypadki.

Zeszyt ćw.-s. 95- 119, s.123-145-wykonać ćwiczenia. Dokończy projekt.

Kl. VII

Przeczytać lekturę. Powtórzyć poznane części mowy, zdania podrzędnie i współrzędnie złożone. Zeszyt ćw. S.238- 254- wszystkie ćwiczenia.

Kl. VIII

Przeczytać lekturę. Zrobić test ósmoklasisty. Napisać życiorys, CV, wykonywać przykładowe zadania egzaminacyjne zamieszczone na stronie OKE Kraków.  Przygotowywać się do egzaminu, korzystając z powtórek zamieszczonych na końcu podręcznika i internetu.

Język angielski

Kl. IV

Zrobić na kartce z bloku miniprojekt, s. 69, o sobie. Powtórzyć  czas Present Simple. Zrobić ćw. 9. ,s. 71. Przetłumaczyć do zeszytu czasowniki, s. 71, ćw. 5.

Kl. V

Przetłumaczyć słówka ze s. 62., 63.( do zeszytu). Ćwiczyć czasy gramatyczne: Present Siimple, Present Continuous, stopniowanie przymiotników.

Kl. VI

Podręcznik, s. 62.- przetłumaczyć w zeszycie słówka z ćw. 1. Przeczytać tekst i zrobić ćw. 3. Ćwiczyć czasy gramatyczne podane na poprzedniej lekcji ( ćwiczenia są dostępne w internecie).

Kl. VII

Test Practice,s. 64.,65. Self Check,s. 66.W zeszycie ćw.- do końca rozdziału 5. Podręcznik- s.68.-New Technologies- przetłumaczyć nowe słówka. S. 69.- czytanie ( cała strona).

Kl. VIII

Zrobić rozdział nr 9-10(Kultura i Sport), zrobić wszystkie ćw. z podręcznika z wyjątkiem rozumienia ze słuchu.

 

Fizyka

Fizyka – kl. 7

Temat lekcji: Trzecia zasada dynamiki Newtona. Zjawisko odrzutu.

Proszę przeczytać  z podręcznika temat (strony 179 - 181), zrobić krótką notatkę: podać treść tej zasady, zrobić rysunek (str. 180), wyjaśnić na czym polega zjawisko odrzutu.

Następnie rozwiązać ćwiczenia ze strony 182 (podręcznik) – pisemnie w zeszycie – całymi zdaniami. 

Zachęcam do obejrzenia filmu, na którym wytłumaczone są te zagadnienia: https://www.youtube.com/watch?v=Iy9HOKLV8QI

Temat lekcji: Opory ruchu.

Proszę przeczytać  z podręcznika temat (strony 183 - 187), zrobić krótką notatkę: napisać co to jest tarcie statyczne a co kinetyczne. Opisać znaczenie tarcia i oporów ruchu w życiu codziennym – pozytywne i negatywne.

Następnie rozwiązać ćwiczenia ze stron  188 - 189 (podręcznik) – pisemnie w zeszycie – całymi zdaniami.

Zachęcam do obejrzenia filmu, na którym wytłumaczone są te zagadnienia: https://www.youtube.com/watch?v=wdUXSPnGMDs

Fizyka – kl. 8

Proszę,  aby wszyscy uczniowie pracowali nad zadanym projektem „Fale elektromagnetyczne”, który należy przynieść na pierwszą lekcję fizyki po odwołaniu przerwy w zajęciach.

Proszę  rozwiązać ćwiczenia ze stron  200 - 201 (podręcznik) – pisemnie w zeszycie – całymi zdaniami.

 

Biologia-klasa 8

Temat I: Organiazm a środowisko. Cechy populacji.

Wykonać notatkę, odpowiedzieć na pytania w podręczniku pod tematem (ćwiczenia).

Temat II: Cechy populacji.

Wykonać notatkę, odpowiedzieć na pytania w podręczniku pod tematem (ćwiczenia).

Chemia:

Temat I: Szereg homologiczny alkoholi.

Wykonać notatkę, odpowiedzieć na pytania w podręczniku pod tematem ("Rozwiąż zadania w zeszycie.").

Temat II: Metanol i etanol- alkohole monohydroksylowe.

Wykonać notatkę, odpowiedzieć na pytania w podręczniku pod tematem ("Rozwiąż zadania w zeszycie.").

Temat III: Jak etanol wpływa na organizm?

Wykonać plakat obrazujący wpływ alkoholu na organizm, stosunki rodzinne, społeczne... (kartka z bloku A4)

Temat IV:Glicerol- alkohol polihhydroksylowy.

Wykonać notatkę, odpowiedzieć na pytania w podręczniku pod tematem ("Rozwiąż zadania w zeszycie.").

 

Biologia - klasa 7

Temat I: Budowa i funkcje układu nerwowego.

Wykonać notatkę, odpowiedzieć na pytania w podręczniku pod tematem (ćwiczenia).

Zrobić ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń.

Temat II: Czynności ośrodkowego układu nerwowego.

Wykonać notatkę, odpowiedzieć na pytania w podręczniku pod tematem (ćwiczenia).

Zrobić ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń.

Temat III: Odruchy bezwarunkowe i warunkowe.

Wykonać notatkę, odpowiedzieć na pytania w podręczniku pod tematem (ćwiczenia).

Zrobić ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń.

Temat IV:Higiena układu nerwowego i radzenie sobie ze stresem.

Wykonać notatkę, odpowiedzieć na pytania w podręczniku pod tematem (ćwiczenia).

Zrobić ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń.

Chemia:

Temat I: Woda- właściwości i rola w przyrodzie.

Wykonać notatkę, odpowiedzieć na pytania w podręczniku pod tematem ("Rozwiąż zadania w zeszycie.").

Temat II: Racjonalne gosodarowanie wodą.

Wykonać plakat obrazujący racjonalne gospodarowanie wodą. (kartka z bloku A4)

Temat III: Woda jako rozpuszczalnik.

Wykonać notatkę, odpowiedzieć na pytania w podręczniku pod tematem ("Rozwiąż zadania w zeszycie.").

Temat IV:Rodzaje roztworów.

Wykonać notatkę, odpowiedzieć na pytania w podręczniku pod tematem ("Rozwiąż zadania w zeszycie.").

 

Biologia - klasa 6

Temat I: Krajowe płazy.

Wykonać plakat przedstawiający wybranego płaza krajowego- wygląd, występowanie, zachowanie, ciekawostki. (kartka z bloku A4)

Idąc za numerami w dzienniku przydzielone są odpowiednio: 1. salamandra plamista, 2. traszka grzebieniasta, 3. grzebiuszka ziemna, 4. rzekotka drzewna, 5. żaba trawna, 6. żaba wodna, 7. kumak górski, 8. kumak nizinny, 9. ropucha zielona. 10. ropucha paskówka

Temat II: Gady- kręgowce, które opanowały ląd.

Wykonać notatkę, odpowiedzieć na pytania w podręczniku pod tematem (ćwiczenia).

Zrobić ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń.

Biologia - klasa 5

Temat I: Tkanki roślinne.

Wykonać notatkę, odpowiedzieć na pytania w podręczniku pod tematem (ćwiczenia).

Zrobić ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń.

Temat II: Korzeń- organ podziemny roślin.

Wykonać notatkę, odpowiedzieć na pytania w podręczniku pod tematem (ćwiczenia).

Zrobić ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń.

Technika

klasa 4

Wykonać notatkę, odpowiedzieć  w zeszycie na ćwiczenia w podręczniku do dwóch kolejnych tematów.

klasa 6

Temat : Rodzaje rysunków technicznych.

Proszę skończyć podprojekt z gwoździkami, na który umawialiśmy się jeszcze w szkole i poczytać sobie o rysunku technicznym- materiały poniżej.

Po powrocie do szkoły wrócimy do naszego projektu.

Dowiem się, czym jest rysunek złożeniowy i wykonawczy oraz nauczę się, jak je czytać.

Skopiuj link do przeglądarki i przejrzyj materiały:

https://gp2technika.jimdofree.com/klasa-ii/powt%C3%B3rzenie-wiadomo%C5%9Bci-z-rysunku-technicznego/dokumentacja-techniczna/

klasa 5

Temat: Pismo techniczne.

Ponieważ materiały i skrzynki narzędziowe zostały w pracowni, proponuję zapoznać się z zasadami pisma technicznego.

http://scholaris.pl/resources/run/id/52407

ZADANIA Z GEOGRAFII – 12 – 25 marca 2020r.

Geografia  - klasa V

Data

Zadania

17.03.2020r.

Dokończ zadania w zeszycie (tabelka) z tematu o Pierwszych podróżach geograficznych. (str. 91 – 97)

Przeczytaj  temat 1 - Pogoda a klimat. Str. 102 – 107.

Zapisz temat w zeszycie. Przepisz  punkty z to najważniejsze – str. 107.

Na podstawie informacji w podręczniku str. 104 – 105 - zapisz w zeszycie jak obliczamy:

a) średnią roczną temperaturę powietrza –

b) średnia roczną amplitudę temperatury powietrza –

c) roczne opady –

Zadanie 3, 4* (dla chętnych),  podręcznik str. 107.

24.03.2020r.

Przeczytaj   temat  2 – Strefy klimatyczne i strefy krajobrazowe. (str. 108 – 112)

Zapisz temat w zeszycie. Przepisz  punkty z to najważniejsze – str. 112.

4) Wymień strefy klimatyczne na Ziemi:

a) strefa klimatów równikowych,

5) Wymień cechy klimatu:

a) górskiego – (jaka temperatura i opady)

b) morskiego –

c) kontynentalnego –

6) Wymień strefy krajobrazowe, które występują w:

a) Afryce –

b) Europie –


Geografia - klasa VI

Data

Zadania

17.03.2020r.

Przeczytaj   temat 3 – Energetyka w Europie. (str.114 - 119)

Zapisz temat w zeszycie.  Zapisz notatkę - To najważniejsze str. 119.

4) Uzupełnij tabelę podając po 2 przykłady:

Typ elektrowni

Argumenty „Za”

Argumenty „Przeciwko”

cieplne

 

 

wodne

 

 

geotermalne

 

 

wiatrowe

 

 

słoneczne

 

 

 

24.03.2020r.

Przeczytaj   temat  4 – Turystyka w Europie Południowej. (str. 120 - 124)

Zapisz temat w zeszycie. Przepisz to najważniejsze – str. 124.

Zadanie 3*, podręcznik str. 124.

Wykonaj w zeszycie zadania - Sprawdź się str. 127 – 128. (Zapisz pełne odpowiedzi do poleceń).

 


Geografia - klasa VII

Data

Zadania

12.03.2020r.

Przeczytaj  1 temat – Zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego. (str.164 - 167)

Zapisz temat w zeszycie. Wykonaj notatkę wg punktów:

1) Zanieczyszczenia przemysłowe – np.

2) Zanieczyszczenia pochodzenia rolniczego – np.

3) Zanieczyszczenia wytwarzane przez środki transportu – np.

4) Przyczyny i skutki kwaśnych opadów.

5) Eutrofizacja to …

6) Skutki zanieczyszczenia środowiska.

Uzupełnij ćwiczenia.

17.03.2020r.

Przeczytaj  1 temat – Ochrona przeciwpowodziowa a występowanie i skutki powodzi. (str. 170 – 174)

Zapisz temat w zeszycie.

W notatce odpowiedz na zadania z podręcznika - 1,2,  str. 174.

Uzupełnij ćwiczenia.

19.03.2020r.

Przeczytaj  2 temat – Warunki produkcji energii z różnych źródeł. (str. 175 – 177)

Zapisz temat w zeszycie.

W notatce odpowiedz na zadania z podręcznika 1.2.3. str. 177.

Uzupełnij ćwiczenia.

24.03.2020r.

Przeczytaj  3 temat – Rozwój dużych miast a zmiany w strefach podmiejskich. (str. 178 - 180)

Zapisz temat w zeszycie.

W notatce odpowiedz na zadania z podręcznika 2,3,4, str. 180.

Uzupełnij ćwiczenia.


Geografia - klasa VIII

Data

Zadania

12.03.2020r.

Przeczytaj  5 temat – Urbanizacja w Ameryce. str.126 – 131.

Zapisz temat w zeszycie.

W notatce wyjaśnij pojęcia:

Urbanizacja, wskaźnik urbanizacji, aglomeracja, megalopolis, slamsy.

Uzupełnij ćwiczenia.

19.03.2020r.

Przeczytaj  6 temat – Kanada – środowisko przyrodnicze a rozwój rolnictwa. (str. 132 – 139)

Zapisz w zeszycie temat i notatkę według punktów:

1) Kanada – informacje ogólne:

a) stolica

b) flaga

c) powierzchnia –

d) liczba ludności –

e) średnia gęstość zaludnienia –

f) sąsiedzi –

g) rdzenni mieszkańcy –

2) Typy klimatów i krajobrazy w Kanadzie:

Typ klimatu

Strefa krajobrazowa

 

 

 

 

 

 


3) Jak ukształtowanie powierzchni wpływa na klimat?

4) Wymień prądy morskie u wybrzeży Kanady:

a) ciepłe –        b) zimne –

5) Jak wyglądają zimy i lata w Kanadzie? Z czym to jest związane?

6) Z czego wynika „wygięcie” granicy lasów w Kanadzie w kierunku północnym?

7) Uzupełnij informacje dotyczące rolnictwa Kanady:

a) grunty orne stanowią ………. %

b) użytki rolne położone są głównie w ………………

c) uprawia się np. …………………..

d) hoduje się np. ……………………

e) średnia wielkość farmy to ………….

8) Surowce mineralne występujące w Kanadzie to np. ………

9) Największy udział w tworzeniu PKB mają ………………..

Uzupełnij ćwiczenia.


 Język niemiecki

Klasa VII

Proszę zapoznać się ze słownictwem str.62 zad.1 oraz ze słownictwem ze strony 70 (nazwy posiłków i popularnych dań, określenia smaków).

Gramatyka: str.69( forma mőchte…/spójniki w zdaniu: aber, denn, oder, und/przeczenie w zdaniu)

Klasa VIII

Utrwalanie słownictwa: str.58

Utrwalanie gramatyki: str.57 / Do zeszytu zadanie 4 str.56

Klasa VII

Data:24.03.2020

Temat: Das ist für ihn.(Zaimki osobowe w celownikui bierniku,str.65,69-(2)

-proszę zapoznać się z zaimkami osobowymi.

Data:26.03.2020

Temat: Hast du Hunger?( Jesteś głodny?)

-proszę zapoznać się ze słownictwem na stronie 66 i 70

-zadanie: Proszę wykonać  na kartce A4 jadłospis na podstawie zad.1 str.66 (Będą oceniane po powrocie do szkoły.)

Klasa VIII

Data: 24.03.2020

Temat:Wohin soll ich das tun?(Gdzie powinieniem to położyć?)

-proszę zapoznać się z przyimkami w bierniku i celowniku ze strony 69.

Data: 26.03.2020

Temat:Wo und wohin.

-proszę utrwalić przyimki, str.60-61

 

Kl. IV – HISTORIA  - 19.03.2020 r.

Temat: Insurekcja Kościuszkowska.

 1. Przeczytaj tekst z podr. – s.120-123
 2. Wyjaśnij pojęcie: konstytucja, insurekcja, kosynierzy, uniwersał połaniecki (pisemnie).
 3. Naucz się odpowiadać na pytania:

a)W jakich okolicznościach i dlaczego wybuchła Insurekcja Kościuszkowska?

b) Kto stał na jej czele?

c) Przeciw komu walczyli Polacy i o co?

d) Gdzie i kiedy stoczono zwycięska bitwę z wrogiem?

e) Co zawierał uniwersał i dlaczego został wydany?

f) Dlaczego powstanie zakończyło się klęską?

g) Jakie były skutki klęski powstania dla Rzeczpospolitej i Polaków?

4. Zad. ZĆ s. 54-55.

KL. V – HISTORIA

Data

Temat

Zadania do wykonania

18.03.

Społeczeństwo, władza i kultura średniowiecznej Europy- powtórzenie wiadomości.

Przeczytać w podr. s.149.

a) Stany społeczne w średniowieczu.

b)  System lenny i rycerstwo.

c)     Miasta i wieś w średniowieczu.

20.03.

Ten sam temat powtórzeniowy

Przeczytać – podr. s.150-151:

a)     Kościół i kultura

b)     Walka cesarstwa z papiestwem.

c)     Wyprawy krzyżowe.


KL. VI HISTORIA

Data

Temat

Zadania do wykonania

16.03. 20 r.

Anarchia w czasach saskich i pierwsze próby reform w XVIII wieku.

(cd. tematu: Czasy saskie)

1.Tekst podr. s. 173-175

2. Pisemnie:

a) Wyjaśnij znaczenie sformułowania „Jedni do Sasa, drudzy do Lasa”.

b) Podaj przykłady przejawów anarchii w Rzeczypospolitej w czasach saskich –s. 173.

c) Jakie reformy udało się przeprowadzić w Rzeczypospolitej w I poł. XVIII wieku?

19.03.

Początek rządów ostatniego króla Polski – Stanisława Augusta Poniatowskiego.

 1. Podr. s. 176-177.
 2.  Wyjaśnij pisemnie: elekcja, sejm konwokacyjny, skonfederowanie sejmu, reforma, prawa kardynalskie.
 3. Wymień reformy, które przeprowadzono w Rzeczypospolitej w tym czasie. (pisemnie).


Kl. VII – HISTORIA

Data

Temat

Zadania do wykonania

17.03.

2020 r.

Rewolucja lutowa i przewrót bolszewicki w Rosji.

 1. Tekst podr. s. 148- 151.
 2. Odp. na pytania 1,3, 4 –ustnie.
 3. Odp. na pyt. nr 2 i 5 –pisemnie.

20.03.

2020 r.

Zakończenie I wojny światowej.

 1. Podr. s. 157-159.
 2. Pisemna odp. na pyt. 2 s. 159.
 3. ZĆ – s. 70-71.


Kl. VIII – HISTORIA

Data

Temat

Zadania do wykonania

16.03.

2020 r.

Świat w II połowie XX wieku – powtórzenie wiadomości.

 1. Zagadnienia: dekolonizacja; konflikty doby zimnej wojny; konflikty bliskowschodnie; komunistyczne Chin;, powstanie, rozwój i funkcjonowanie Unii Europejskiej.
 2. Daty: 1948,1949,1951,1957,1959,1960,1962, 1966-1976,1968,1993,2004.
 3. Test sprawdzający.

20.03.

2020 r.

 

 

Postalinowska odwilż i mała stabilizacja.

 1. Zagadnienia:

a)     Odwilż po śmierci Stalina

b)     Wydarzenia poznańskiego czerwca i Października 1956 r.

c)     Czasy małej stabilizacji.

 1. Pisemnie: Opisz przyczyny wydarzeń 1956 r., ich przebieg oraz konsekwencje dla uczestników i polskiego społeczeństwa.


KL. VIII – WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

Data

Temat

Zadania do wykonania

16.03.

2020 r.

Władza ustawodawcza w Polsce – Sejm i Senat

Przedstawienie : funkcji, kompetencji Sejmu i Senatu, zasad wyboru do obu izb, procesu tworzenia ustawy zwykłej.

Znać organizację obu izb, zadania.

19.03.

2020 r.

Władza wykonawcza – Prezydent RP.

Zasady wyboru Prezydenta RP, jego kompetencje.

Sylwetki prezydentów III RP.

 

                  Kl. VII HISTORIA – wtorek, 24.03.2020 r.

Temat: Odzyskanie niepodległości przez Polskę w 1918 roku.

 1. Przypomnij działania niepodległościowe Polaków podczas I wojny światowej

( m.in. orientacje polityczne, działalność J. Piłsudskiego i R. Dmowskiego, Legiony, Błękitna Armia…).

 1. Zapoznaj się z tekstem podręcznika s.160-165.
 2. 3.      Zapisz p. 1.: Jakie czynniki zewnętrzne i wewnętrzne pomogły w powstaniu państwa polskiego po 123 latach niewoli? Zapisz je (notatka):

a)     Czynniki zewnętrzne:…………………………………………………………………

b)    Czynniki wewnętrzne: ………………………………………………………………..

Pomocne będą informacje w: ZAPAMIĘTAJ, s. 165.

 1. 4.      Zapisz p. 2.: Jaką rolę odegrały lokalne ośrodki władzy, które powstawały i działały we Francji oraz na ziemiach polskich pod koniec I wojny światowej?: Uzupełnij informacje. Dokończ wypowiedzi.

a)     Rada Regencyjna w Warszawie  …………………………………………………………………

b)     Komitet Narodowy Polski w PARYŻU ………………………………………………………..

c)     Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego ………………………………………………….

d)     Polska Komisja Likwidacyjna w Krakowie …………………………………………………

e)     Centralny Komitet Obywatelski w Poznaniu (Naczelna Rada Ludowa od XI 1918 r.)

f)       Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej w Lublinie…………………………...

 1. Zapisz p.3: Przejęcie władzy przez Józefa Piłsudskiego i utworzenie rządu centralnego (któremu podporządkowały się ww. lokalne ośrodki władzy)

a)     11. Listopad 1918 r. ( wyjaśnij znaczenie daty)…………………………………….

b)     Rząd Jędrzeja Moraczewskiego i jego reformy

c)      Nowy rząd – premier Ignacy Jan Paderewski

d)     Tworzenie Wojska Polskiego.

ZAD. DOM.

 1. Pisemnie zad. 3 i 4 – podr. s. 165 – proszę przesłać do 30.03. na: danszkola123@gmail.com.
 2. Zachęcam na stronę:

https://epodreczniki.pl/a/dziwny-koniec-wojny-rok-1918/D2kGoRCL6

12.03.2020r.
Muzyka kl.VII,TEMAT: Muzyka z ekranu kina i radia.Tworzenie scenariusza filmowego.
Polecenia do lekcji:
- wyszukać ciekawe utwory z literatury muzyki poważnej.
-stworzyć krótką prezentację o zwyczajach Świat Wielkanocnych.
.................................................................................
Muzyka kl.V, TEMAT: Za kulisami opery-Stanisław Moniuszko.
polecenia do lekcji:
- zapoznać się z biografią Moniuszki
- wysłuchać jego utworów: " Prząśniczka", "Polonez Miecznika "," Trzech Budrysów"
Można spróbować pobawić się w zabawę" Po nitce do kłębka" ( polecenia do tej zabawy są w podręczniku)
...................................................................................................
17.03 2020
Muzyka kl.IV Temat:Cztery smyki.Instrumenty strunowe.
polecenia do lekcji:
-posłuchać na You tube wykonania dowolnych utworów Grupy MocArta.
........................................................................................................
plastyka kl.V Temat:O formie przestrzennej. Domowa Instalacja.
-wykonać małą instalację w domu. 
- sfotografować i wysłać na emaila aga_polak76@interia.pl
.................................................................................................
muzyka kl. VI Temat: Balet klasyczny ,czy teatr tańca i gestu.
-porównaj po oglądnięciu jak wyglądał balet w XIX wieku a jak w XX i XXI.
- krótka notatka.
Kl. IV muzyka : Instrumenty strunowe.( kolejny numer lekcji) data 24.03
polecenie : Namaluj jeden wybrany instrument muzyczny z grupy instrumentów strunowych.
zdjęcie prześlij na aga_polak76@interia.pl
Tematy na drugi tydzień
...................................................................................................................................................
Kl. VI muzyka:Balet klasyczny, czy teatr tańca i gestu. c.d. 24.03
polecenie: Namaluj tancerzy baletowych, a zdjęcie wyślij na aga_polak76@interia.pl
......................................................................................................................
kl.V plastyka: temat: Sztuka pod gołym niebem, przedstawiamy budowle o różnych funkcjach i wyobrażamy sobie ich plany.19.03 2020
Podręcznik str.60-62
- zapoznaj się ze zdjęciami budowli
-przykładowymi planami
-wykonaj szkic rysunkowy np.szkoły ,szpitala,kina,kościoła, kamienicy mieszkalnej,pałacu itp.( wybierz jeden)
Szkic wykonaj w formacie zeszytu i wklej do zeszytu pod lekcją . zdjęcie wyślij na aga_polak76@interia.pl
 
RELIGIA
Zapraszam do wspólnej rodzinnej modlitwy na Różańcu o godz. 20.30 za naszą Ojczyznę o ustapienie epidemii oraz 
do modlitwy Apel Jasnogórski o godz. 21.00
kl. IV

16.03   Temat: Jezioro Genezaret - uciszenie burzy.

Przeczytaj Ewangelię św. Łukasza / podr. str. 78/, nastepnie wyjasnienie zwarte na str. 78 i 79

Zadania do wykonania w zeszycie:

Dokończ zdanie: Po uciszeniu burzy przez Pana Jezusa apostołowie byli zdumieni Jego mocą. Pan Jezus

zdumionym uczniom powiedział:.......

Zobacz jak dziś wygląda Jezioro Galilejskiehttps: https://www.youtube.com/watch?v=DaJUf4E-svg

Posłuchaj piosenki i naucz się jej : https://www.youtube.com/watch?v=QXk-Ql7dlCk tekst piosenki str. 79

20.03   Temat: Kafarnaum - wystarczy wierzyć.

zobacz Kafarnaum dom św. Piotra: https://www.youtube.com/watch?v=Hg63WMHtqFI

Przeczytaj Ewangelię str. 80- oglądnij to wydarzenie: https://www.youtube.com/watch?v=8t46BozAJOc

Przeczytaj komentarz str. 80 i 81.

Wykonaj zadania  zawarte w podręczniku na str. 81 do zeszytu.

kl. V

17.03   Temat: Jair - po co płakać ?

Przeczytaj Ewangelię str. 94 - oglądnij to wydarzenie: https://www.youtube.com/watch?v=8MHmVtZQjJA

Przeczytaj strony 94 i 95 i rozwiąż zadnie 1 i 2 ze strony 95 oraz zapisz rozwiązania w zeszycie

18.03    Temat: Nikodem - nocne rozmowy.

Zobacz spotkanie Nikodema z Jezusem: https://www.youtube.com/watch?v=Kpd0RW5ddRs

Rozwiąż zadnie 1 w zeszycie str. 97 oraz odpowiedz na pytania: Dlaczego modlitwa powinna być ważna dla chrześcijanina? Czym dla ciebie jest modlitwa ? 

Kl. VI

19.03     Temat: Chwast i sieć - dla kogo niebo ?

Przeczytaj Ewangelię str. 97. Na podstawie przeczytaj Ewangelii i podręcznika dopisz porównaniom ich znaczenia:

/ zapisz w zeszycie/

człowiek siejący dobre nasienie-

rola -

nieprzyjaciel -

dobre nasienie -

świat -

żniwa -

żeńcy -                  Odpowiedz ustnie na pytania zawarte w zadaniu 1 i 2 str. 99

20.03      Temat: Noc zdrady - z Jezusem w Getsemani .

Rozwiąż test ze strony 100.

Oglądnij scenę zdrady Jezusa: https://www.youtube.com/watch?v=ME7BXuxwlxE

Dokończ zdania i zapisz w zeszycie / wykorzystaj podręcznik/:

W czasach jezusa pocałunek był ...

Jezus pragnął, by przyjaciele towarzyszli ...

Przyjacielem jezusa jest ten ...

Wieli czwartek przypomina nam ...

kl. VII

16.03      Temat: Pierwsza wspólnota chrzescijańska .

Oglądnij film o pierwszej wspólnocie chrześcijańskiej: https://www.youtube.com/watch?v=hJMikjd-I4M

Na podstawie filmu oraz podręcznika str. 100 - 101 wypisz w zeszycie cechy pierwszej wspólnoty chrześcijańskiej.

Zapis w zeszycie:

Pierwsza wspólnota chrześcijańska:

1. ................    2. ..................  3. ......................  4. ........................... 5. ............................... 6. .........................

20.03       Temat: Powstanie Ewangelii .

Przeczytaj z podręcznika str. 103 i 104, wybierz jednego z ewangelistów i opisz go i napisana przez niego Ewangelię

w zeszycie odpowiadając na pytania:

Co wiemy o autorze Ewangelii ?

Kiedy powstała ?

Adresaci ewangelii - do kogo pisał ?

Myśl przewodnia Ewangelii ?

Co jest symbolem tego ewangelisty i dlaczego ?

Zobacz film : jak powstała Biblia -  Nowy Testament https://www.youtube.com/watch?v=G1f4dQBCsxw

 

Informatyka

Zagadnienia do opracowania i przesłania do dnia 31.03.2020r.

kl.4

Wejdź na stronę https://ebook.migra.pl/dlaucznia.php?book=64 przeczytaj temat „Jak kiedyś pisano?” -                str. 91, następnie napisz krótką notatkę na ten temat (w edytorze tekstu np. Word) i prześlij ją na podany adres (napisz imię, nazwisko i klasę): jolantalepianka95@gmail.com

kl.5

Wejdź na stronę https://ebook.migra.pl/dlaucznia.php?book=65 przeczytaj temat „Komputery przenośne                  i inne urządzenia mobilne” - od str. 30, następnie napisz krótką notatkę na ten temat (w edytorze tekstu np. Word) i prześlij ją na podany adres (napisz imię, nazwisko i klasę): jolantalepianka95@gmail.com

kl.6

Wejdź na stronę https://ebook.migra.pl/dlaucznia.php?book=66 , wykonaj zadanie 1 i 2 ze strony 36,            prześlij zrobioną prezentację na podany adres (napisz imię, nazwisko i klasę): jolantalepianka95@gmail.com

kl.7

Wejdź na stronę https://ebook.migra.pl/dlaucznia.php?book=67 , wykonaj zadanie 5 ze strony 89, prześlij je         na podany adres (napisz imię, nazwisko i klasę): jolantalepianka95@gmail.com

kl.8

Wejdź na stronę https://ebook.migra.pl/dlaucznia.php?book=68 , przeczytaj temat „Listy wypunktowane i numerowane” - od str. 12, następnie wykonaj ćwiczenie 8 ze strony 13, prześlij je na poniżej podany adres      (napisz imię, nazwisko i klasę): jolantalepianka95@gmail.com


TEMATY – PONIEDZIAŁEK, 23.03.2020 r.

KL. IV -  PRZYRODA – 23.03.2020 r.

Temat: Przyroda ożywiona i nieożywiona.

 1. Uczeń korzysta z podr. – s. 140 -143.
 2. Przypomina, co to jest przyroda – podr. s. 8.
 3. Poznaje składniki przyrody ożywionej i nieożywionej – podr. s.140.
 4. Zapisuje notatkę. Dokończy zdania:

1)     Ożywione składniki przyrody to:…………………………

2)     Nieożywione składniki przyrody to:……………………

 1. Zapoznaje się z tekstem w podr. s. 141 – 142.
 2. Zapisuje cd. notatki:

3)     Skała to zespół minerałów, takich jak, np. kwarc, skaleń, mika.

4)     Ze względu na stopień złączenia składników skały dzielimy na:

a)     LITE: (uczeń zapisuje podaje przykłady i zna ich cechy)………………………….

b)     LUŹNE: (jak wyżej) ………………………………..

c)      ZWIĘZŁE (jw.) ………………………………………..

5)     Skały, które można wykorzystać w gospodarce, nazywamy………………………..

6)     Surowce mineralne dzielimy na: (podaj 5 grup): ………....................

7)     Przykłady skał występujących w naszej okolicy:………………………………………….

ZAD. DOM.

 1. ZĆ. S. 74 -75
 2. Zachęcam do skorzystania:  https://epodreczniki.pl/b/mineraly-i-skaly/P1EJxaGqH

KL. VI – HISTORIA – 23.03.2020 r.

Temat: Konfederacja barska i I rozbiór Rzeczypospolitej.

 1. Przypomnij sytuację polityczną, gospodarczą i społeczną w Rzeczypospolitej w czasach saskich i na początku rządów króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Dlaczego mówiono, że „Polska nierządem stoi?”, że w naszym państwie była anarchia. Co świadczyło o słabości politycznej Rzeczypospolitej?
 2. https://epodreczniki.pl/a/czasy-saskie---rzeczpospolita-wettynow/DlZZoARLw
 3. Zapoznaj się z tekstem podręcznika – s. 178 i odpowiedz, w jaki sposób szlachta polska nastawiona patriotycznie, a wrogo wobec naszego króla współpracującego z Rosją – podjęła próbę ratowania ojczyzny przed klęską polityczną.
 4. Zapisz notatkę nt. KONFEDERACJI BARSKIEJ ( notatkę encyklopedyczną, wyjaśniającą: co to było, kiedy – w jakich latach, przywódcy, cele konfederacji i czy je osiągnięto).
 5. Przeczytaj tekst podr. s. 179-180.
 6. Zapisz notatkę, w której uwzględnisz: datę I rozbioru Rzeczypospolitej, państwa w nim uczestniczące i władców, straty terytorialne naszego państwa. Pracuj z mapą i wykorzystaj informacje zawarte obok niej.

ZAD. DOM.

 1. Pisemnie: Znajdź informacje o Tadeuszu Rejtanie. Jak oceniasz jego postawę, a jak króla oraz grupy szlachty – ( w oparciu o wiedzę oraz obraz Jana Matejki). Wypracowanie powinno liczyć co najmniej 20 zdań.

Zadanie proszę przesłać na: danszkola123@gmail.com w terminie do 25.03. 2020 r.  do godz.15. (gdyby były problemy, proszę napisać  lub przedzwonić).

 1. Zachęcam do skorzystania: https://epodreczniki.pl/a/poczatki-wladzy-ostatniego-krola/DjWgazB9y

KL. VIII HISTORIA – 23.03.2020 r.

Temat: Konflikt państwa z Kościołem.

 1. Przypomnij, czym charakteryzowały się stosunki państwa (polskiego, komunistycznego) z Kościołem katolickim po II wojnie światowej (podr. s 108). Jaką rolę odgrywał prymas Polski Kard. Stefan Wyszyński?
 2. Przeczytaj podr. s 167 – 170. Także teksty źródłowe.  Odpowiedz:

- Dlaczego w 1956 r. Władysław Gomułka, I sekretarz KC PZPR, złagodził politykę antykościelną?

- Dlaczego władze komunistyczne w Polsce znów zaostrzyły politykę wobec Kościoła? Jakie były jej przejawy?

- Dlaczego komuniści w atakach na Kościół posłużyli się nastrojami antyniemieckimi?

- Na czym polegały obchody tysiąclecia istnienia państwa, a na czym kościelne uroczystości milenijne. Dlaczego zorganizowano je oddzielnie?

 1. ZAD. PISEMNIE:

W czerwcu 2020 r. ma odbyć się beatyfikacja Prymasa Tysiąclecia, kardynała Stefana Wyszyńskiego. Poszerz wiedzę o Nim i napisz, jakie działania i cechy charakteru kardynała sprawiły, że cieszy się tak dużym autorytetem.

Można wykorzystać 5 –minutowy film: Kard. S. Wyszyński – człowiek miłosierdzia. https://www.youtube.com/watch?v=_tWEdDZMCQo

        Wypracowanie proszę przesłać na emaila: danszkola123@gmail.com w terminie do 26.03.2020 r. do godz.14. (gdyby były problemy, proszę napisać  lub przedzwonić).

KL. VIII – WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE 23. 03.2020 r.

Temat: Władza wykonawcza w III Rzeczypospolitej – Rada Ministrów(rząd).

Uczeń:

- wie czym jest RM, zna jej strukturę organizacyjną, postacie: premiera, wicepremierów,

 - zna podstawowe kompetencje Rady Ministrów,

- objaśnia konieczność poparcia większości sejmowej dla rządu,

- wie, że decyzje podejmowane  w ministerstwach mają wpływ na życie rodzin i społeczeństwa.

ZAD. DOM.

Uczniowie wykonają prezentację multimedialną odnoszącą się do działalności władzy ustawodawczej ( Sejmu, Senatu) i wykonawczej (Prezydent, Rada Ministrów) w Polsce. Proszę się podzielić, aby dwie osoby przygotowały - Sejm, dwie – Senat, dwie – Prezydent i kolejne dwie -  Rada Ministrów – odnoszące się do 2020 r.

Liczba slajdów: maksymalnie 15.

Uwzględnić, min.: tytuł (temat), objaśnienie instytucji/ urzędu, struktura organizacyjna, zadania, kompetencje, postacie (marszałek, wicemarszałkowie, prezydent, premier, wicepremierzy),

sposób wybierania ( w przypadku Sejmu i Senatu – zasady ordynacji wyborczej), obecne problemy, z którymi borykają się… Na końcu informacja o źródłach, z których korzystano, strony internetowe.

Termin: do 02.04.2020 r. do godz. 1600. Proszę przesłać na  danszkola123@gmail.com – gdyby zaszły zmiany lub wystąpiły problemy, proszę o informację.

Fizyka

kl.7

23.03.20r.

Temat lekcji: Tarcie a przemieszczanie się.

Napisz w zeszycie temat lekcji. Proszę przeczytać z podręcznika ten temat (strony 186 - 187), zrobić krótką notatkę z tego tematu. Notatka ma zawierać opis sytuacji z życia codziennego, w których tarcie ma wpływ na poruszanie się.

Notatkę (napisaną w edytorze tekstu np. Word) wraz z rozwiązanymi zadaniami ze str. 188-189 (zadania 1, 2, 4, 5) proszę przesłać na adres (napisz imię, nazwisko i klasę) w terminie do 25.03:  jolantalepianka95@gmail.com

25.03.20r.

Temat lekcji: Powtórzenie wiadomości z działu „Dynamika”.

Napisz w zeszycie temat lekcji. Proszę przeczytać z podręcznika ten temat (strona 190). Następnie w zeszycie rozwiąż zadania 1, 2, 3, 4.


kl.8

23.03.20r.

Temat lekcji: Fale elektromagnetyczne.

Rozwiąż zadania 1, 3, 4, 5 ze stron 200 i 201 (podręcznik) według wzoru:

zad.1. Wpisz podane opisy do odpowiednich rubryk.

Fale mechaniczne

Fale elektromagnetyczne

 

 


zad.3. Do każdej podanej fali dopisz jej zastosowania:

A. fale radiowe - ….............

B.................itd

zad.4 i 5. Zapisz dane, szukane, odpowiedni wzór (str.193 – podręcznik), jeśli potrzeba to wzór przekształć, następnie podstaw do wzoru dane i oblicz.

Rozwiązane zadania (napisane w edytorze tekstu np. Word lub zrobione zdjęcie tym zadaniom zrobionym w zeszycie) proszę przesłać na adres (napisz imię, nazwisko i klasę) w terminie do 25.03:  jolantalepianka95@gmail.com

25.03.20r.

Temat lekcji: Powtórzenie wiadomości z działu „Drgania i fale”.

Napisz notatkę na temat:

Kim byli i jakich odkryć dokonali:

a). H. Herz,

b). G.Marconi,

c). A. Bell,

d). J. Maxwell.

Napisaną notatkę (w edytorze tekstu np. Word) proszę przesłać na adres (napisz imię, nazwisko i klasę) w terminie do 01.04:  jolantalepianka95@gmail.com

nasz patron

Święty Jan Kanty
ur. 23 lub 24 czerwca 1390 r.
zm. 24 grudnia 1473 r.

Ciekawe linki
Zespół Szkół im. Jana Kantego w Zalesiu
Zalesie 123, 37-126 Medynia Głogowska, tel.: 172261306, e-mail: kontakt@zszalesie.webg.pl
Powered by Viola © Grupa Webg.