Reforma Oświaty

Luty 12, 2017 Administrator Ogólna

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie                                                                                

Szanowni Państwo Dyrektorzy przedszkoli, szkół i placówek w województwie podkarpackim

Nawiązując do pisma z dnia 2 grudnia 2016 r.(l) zobowiązuję Państwa Dyrektorów do zamieszczenia na stronie www szkoły i placówki materiałów informacyjnych dotyczących reformy edukacji.

MEN przygotowało dla dyrektorów, nauczycieli, rodziców, uczniów i samorządowców pakiet materiałów informacyjnych o reformie na specjalnie dedykowanej stronie internetowej  reformaedukacji.men.gov.pl/  Obowiązkiem dyrektorów jest pomóc poszczególnym organom szkoły dotrzeć do informacji.

Rodzice, Rady Szkoły i Rady Rodziców powinny znaleźć odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania i wątpliwości - także poprzez strony internetowe MEN, Kuratorium Oświaty.

Na Państwa stronach internetowych powinny być odnośniki:

-  pierwszy do strony Kuratorium Oświaty w Rzeszowie - http://www.ko.rzeszow.pl/kategoria.php?idg=59

-  drugi do strony Ministerstwa Edukacji Narodowej - serwis: reforma
edukacji - http://reformaedukac1i.men.aov.pl

Podkarpacki Kurator Oświaty Małgorzata Rauch

nasz patron

Święty Jan Kanty
ur. 23 lub 24 czerwca 1390 r.
zm. 24 grudnia 1473 r.

Ciekawe linki
Zespół Szkół im. Jana Kantego w Zalesiu
Zalesie 123, 37-126 Medynia Głogowska, tel.: 172261306, e-mail: kontakt@zszalesie.webg.pl
Powered by Viola © Grupa Webg.