Informacja dla Rodziców uczniów klas I – III

Maj 20, 2020 Administrator Ogólna

Informacja dla Rodziców uczniów klas I – III

Szanowni Państwo

W związku z decyzją MEN o przywróceniu od 25 maja 2020 r. zajęć opiekuńczo – wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I – III szkoły podstawowej proszę o zgłaszanie do wychowawców klas lub na telefon sekretariatu szkoły / 17 7714 700 w godzinach 8.00 – 12.00/

ucznia który:

- będzie uczestniczył w zajęciach opiekuńczo – wychowawczych / świetlicowych/ z zaznaczeniem do której godziny,

- ucznia, który będzie uczestniczył tylko w zajęciach dydaktycznych.

 

  Posłanie dziecka do szkoły jest dobrowolne. Należy zapoznać się

z „Procedurami bezpieczeństwa w Zespole Szkół w Zalesiu” , wydrukować

i podpisać oświadczenie. /Oświadczenie należy dostarczyć do szkoły 25 maja 2020 r./.

 

 

Informacja Dyrektora Szkoły

 

  Od 25 maja br. przywracamy zajęcia opiekuńczo – wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych w klasach I – III.

  Od 25 maja br. uczniowie klasy VIII, będą mieli możliwość konsultacji na terenie szkoły ze wszystkich przedmiotów, w szczególności z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego.

W dniach 16 do 18 czerwca uczniowie klas VIII będą zdawać egzamin ósmoklasisty.

  Od 1 czerwca br. Uczniowie wszystkich klas będą mieli możliwość korzystania

z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły.

 

Szczegółowe informacje będą przekazane w piątek tj. 22 maja 2020 r. dla klas I – III oraz klasy VIII przez wychowawców klas oraz w kolejnych dniach dla pozostałych uczniów.

Harmonogram zajęć od 25 maja 2020 r. będzie zamieszczony również na stronie szkoły. 

nasz patron

Święty Jan Kanty
ur. 23 lub 24 czerwca 1390 r.
zm. 24 grudnia 1473 r.

Ciekawe linki
Zespół Szkół im. Jana Kantego w Zalesiu
Zalesie 123, 37-126 Medynia Głogowska, tel.: 172261306, e-mail: kontakt@zszalesie.webg.pl
Powered by Viola © Grupa Webg.