1 września 2020r. - Zasady funkcjonowania szkoły w czasie epidemii.

Sierpień 27, 2020 Administrator Ogólna

1 września 2020 r. / wtorek/ rozpoczynamy Nowy Rok Szkolny 2020/2021!     

Proszę wszystkich uczniów i Rodziców o zapoznanie się harmonogramem i przestrzeganie poniższych zasad, które będą obowiązywały w czasie trwania epidemii.

Przy wchodzeniu do szkoły proszę zachować dystans!

Harmonogram spotkań:

Godzina 8.15

Kl. I  sala nr 5 – wychowawca Małgorzata Sowa

Kl. III sala nr 4 – wychowawca Barbara Tryniecka

Kl. IV sala nr 12 – wychowawca Jolanta Turek

Kl. V sala nr 9 – wychowawca Danuta Gołojuch

 

Godzina 9. 30

Kl. II sala nr 5 –  wychowawca Małgorzata Sowa

Kl. VI  sala 3 – wychowawca Ewa Czado

Kl. VII sala T – wychowawca Ewa Jurek

Kl. VIII sala 10 -  wychowawca Jolanta Lepianka

 

Zasady funkcjonowania szkoły w czasie epidemii:

DO PRZEDSZKOLA I SZKOŁY PRZYCHODZĄ TYLKO ZDROWE DZIECI, BEZ GORĄCZKI I INNYCH OBJAWÓW CHOROBOWYCH.

PROSIMY RODZICÓW O PODANIE WYCHOWAWCOM INFORMACJI  O EWENTUALNYCH OBJAWACH ZWIĄZANYCH Z ALERGIĄ TYPU: KATAR, KASZEL.

PROSIMY RÓWNIEŻ O PODANIE NUMERÓW TELEFONÓW,  W TYM WSKAZANIE JEDNEGO, KTÓRY BĘDZIE GWARANTOWAŁ MOŻLIWOŚĆ NATYCHMIASTOWEGO KONTAKTU.

  1. W okresie pandemii nasza szkoła zostaje podzielona na 2 strefy tak, aby dzieci i młodzież nie mieszały się, dlatego dzieci przedszkolne wchodzą tylko drzwiami od przedszkola, uczniowie szkoły podstawowej tylko wejściem głównym do szkoły. Nie ma możliwości przechodzenia z przedszkola do szkoły i odwrotnie.
  2. Uczniowie klas będą mogli korzystać ze szklanki herbaty na przerwie śniadaniowej w salach lekcyjnych.
  3. Rodziców, opiekunów i inne osoby z zewnątrz wchodzące do szkoły obowiązuje nakaz zakładania maseczek. Prosimy o wchodzenie tylko Rodziców (Opiekunów) uczniów klas młodszych /jeśli zaistnieje taka potrzeba/, pojedynczo i  tylko w wyznaczone miejsce przy wejściu.  Apelujemy o zminimalizowanie czasu pobytu na terenie szkoły oraz zachowanie dystansu.
  4. Kontakt z nauczycielami należy uzgodnić telefonicznie lub e-mailowo.
  5. Przerwy między lekcjami będą w tych samych godzinach, co dotychczas.
  6. O ile nie będzie możliwości wyjścia na zewnątrz, uczniowie powinni spędzać przerwy na korytarzach na poziomie sali, w której będą się odbywać lekcje.
  7. Wszyscy przy wejściu i wyjściu ze szkoły powinni skorzystać z płynu dezynfekującego.
  8. Szczegółowe zasady funkcjonowania w szkole, w tym również na stołówce, zostaną przekazane przez wychowawców na pierwszym spotkaniu.

 

nasz patron

Święty Jan Kanty
ur. 23 lub 24 czerwca 1390 r.
zm. 24 grudnia 1473 r.

Ciekawe linki
Zespół Szkół im. Jana Kantego w Zalesiu
Zalesie 123, 37-126 Medynia Głogowska, tel.: 172261306, e-mail: kontakt@zszalesie.webg.pl
Powered by Viola © Grupa Webg.