Projekt edukacyjny z przyrody „Środowisko przyrodnicze” - od kwietnia do czerwca 2022r.

Czerwiec 23, 2022 Administrator Ogólna

Projekt był realizowany od  kwietnia do czerwca 2022 r. przez uczniów kl. IV pod opieką nauczycielki Danuty Gołojuch. Głównym celem było poszerzenie przez dzieci wiedzy na temat roli elementów środowiska przyrodniczego  i ochrony jego zasobów. Uczniowie mieli przydzieloną tematykę do zdobywania wiedzy i umiejętności. Korzystali z dodatkowych źródeł.

Przygotowane materiały prezentowali w czasie kolejnych lekcji przyrody. Wypowiedzi i prace uczniów: plakaty i materiały pokazowe zostały nagrodzone oceną celującą.

Prezentowano tematykę:

a)      Krajobraz. Rodzaje krajobrazów.

b)      Ukształtowanie terenu.

c)       Skały. Podział skał i ich znaczenie.

d)      Rodzaje wód na powierzchni Ziemi i ich znaczenie.

e)      Życie w jeziorze.

f)       Lasy w naszym regionie i ich znaczenie.

g)      Warunki życia w wodzie. Przystosowania organizmów do życia w wodzie.

h)      Z biegiem rzeki.

Ta ka forma zajęć bardzo podobała się uczniom. Zadawali wiele pytań prezentującym temat koleżankom i kolegom, przez co pogłębiali swoją wiedzę i umiejętności.

nasz patron

Święty Jan Kanty
ur. 23 lub 24 czerwca 1390 r.
zm. 24 grudnia 1473 r.

Ciekawe linki
Zespół Szkół im. Jana Kantego w Zalesiu
Zalesie 123, 37-126 Medynia Głogowska, tel.: 172261306, e-mail: kontakt@zszalesie.webg.pl
Powered by Viola © Grupa Webg.