Podsumowanie cyklu konkursów szkolnych z historii i przyrody – 12 kwietnia 2018 r.

Maj 23, 2018 Administrator Ogólna

      Uczniowie kl. V i VI Szkoły Podstawowej w Zalesiu  zaangażowali się w cykl szkolnych konkursów przedmiotowych z historii i przyrody organizowanych w roku szkolnym 2017/2018 przez nauczycielkę Danutę Gołojuch. Celem podejmowanych działań było zainteresowanie uczniów wiedzą historyczną i przyrodniczą, jej poszerzenie oraz doskonalenie wielu kluczowych umiejętności. Uczniowie korzystali z dodatkowej literatury i zasobów internetu. Wyrażali zdobytą wiedzę i umiejętności w różnych formach: jako przekaz ustny ( referaty, prezentacje), plastyczny (plakaty z opisem), pisemny, czy w formie quizu.

Prace uczniów  w większości były prezentowane na szkolnej gazetce dla naszej społeczności.

Wyróżniający się, zaangażowani uczniowie, zostali nagrodzeni ocenami celującymi z poszczególnych faz konkursów z historii i przyrody. Laureaci, a także wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody rzeczowe: książki historyczne i przyrodnicze oraz przybory szkolne. Zostały one ufundowane przez Pana Kazimierza Gołojucha, Posła na Sejm RP.Na szczególne wyróżnienie zasługuje Wiktoria Styś – uczennica kl. VI oraz Oliwia Walat – z kl. V.

Prezentujemy tematykę konkursów, uczestniczącą klasę i daty  rozstrzygnięcia kolejnych etapów:

Szkolny Konkurs Historyczny

  1. Różne drogi do Niepodległości – kl. VI - 17 listopada 2017 r.
  2. Kultura Średniowiecza – kl. V - 21 listopada 2017 r.
  3. II wojna światowa – tragizm i bohaterstwo – kl. VI - 28 lutego 2018 r.
  4. W czasach PRL-u

a)      Życie codzienne w PRL-u

b)     Opór społeczny w PRL  - kl. VI – 27 marca 2018 r.

Szkolny Konkurs Przyrodniczy

  1. Poznajemy sąsiadów Polski – kl. V – 3 listopada 2017 r.
  2. Poznajemy życie zwierząt – kl. VI – 16 lutego 2018 r.
  3. Poznajemy Gdańsk –kl. V - 5 stycznia 2018 r.
  4. Krajobrazy Polski – kl. V – 22 marca 2018 r.
  5. Krajobrazy świata – kl. VI – 5 kwietnia 2018 r.

Zamknięcie etapów obu konkursów oraz wręczenie nagród dla laureatów i uczestników przez Panią dyrektor Lucynę Gołojuch nastąpiło 12 kwietnia 2018 r. w czasie szkolnego apelu. Gratulujemy uczniom zaangażowania i chęci zdobywania wiedzy.

nasz patron

Święty Jan Kanty
ur. 23 lub 24 czerwca 1390 r.
zm. 24 grudnia 1473 r.

Ciekawe linki
Zespół Szkół im. Jana Kantego w Zalesiu
Zalesie 123, 37-126 Medynia Głogowska, tel.: 172261306, e-mail: kontakt@zszalesie.webg.pl
Powered by Viola © Grupa Webg.