Święto patrona szkoły – 19 października 2018 r.

Listopad 18, 2018 Administrator Ogólna

Tradycyjnie, jak co roku, społeczność szkolna Zespołu Szkół w Zalesiu obchodziła święto swojego Patrona – św. Jana Kantego. W przygotowaniach i pracach organizacyjnych wspierali nas rodzice i pracownicy szkoły.

Rano, o godz. 800 zebraliśmy się w szkole. Uczniowie spotkali się z wychowawcami. Omówiono bieżące sprawy, dydaktyczne i wychowawcze oraz przypomniano zasady bezpieczeństwa w szkole i poza nią.

    Następnie pojechaliśmy do kościoła w Medyni Głogowskiej, gdzie o godz. 900 została odprawiona msza święta w intencji społeczności szkolnej w Zalesiu. Mszy przewodniczył ks. Jan Krzywiński – proboszcz naszej parafii. Katecheta, ks. Marcin Pokrywka, wygłosił okolicznościowe kazanie. Powiedział, że w życiu są sprawy ważne i ważniejsze. Ważna jest nauka, ale ważniejsza jest modlitwa za dzieci i młodzież, a także pamięć o zmarłych uczniach, nauczycielach i dyrektorach. Przypomniał, że ostatnie dni są poświęcone św. Janowi Pawłowi II i św. Janowi z Kęt. Obu świętych łączyły sprawy duchowe, środowisko akademickie, ziemia krakowska i dobro Ojczyzny. Ks. katecheta mówił o cechach naszego Patrona, jego życiu zapełnionym pracą, modlitwą i dobrocią. Patron to opiekun, obrońca – przypomniał. Opłaca się mieć świętego za patrona, bo ta osoba jest blisko Boga i wyprasza nam wiele łask. Ks. Marcin zachęcał, aby wzywać wstawiennictwa Patrona cały czas, gdy przyjdzie zmęczenie, brak sił do pracy, cierpienie, problemy – a On nam pomoże w ich rozwiązywaniu.

     Po mszy świętej wróciliśmy do szkoły. Na sali gimnastycznej odbyła się część artystyczna. Wprowadzono poczet sztandarowy i odśpiewano hymn szkoły. Pani dyrektor Lucyna Gołojuch powitała zaproszonych Gości, Rodziców, Nauczycieli i Uczniów. Przybyli, m.in. Kazimierz Gołojuch – Poseł na Sejm RP, Edward Dobrzański – Wójt Gminy Czarna, Zbigniew Jurek – Radny Gminy Czarna, Henryk Kowal – Sołtys Zalesia. Głos zabrał Pan Poseł, który podziękował za zaproszenie na uroczystość. Wyraził także wdzięczność gościom, pani dyrektor, nauczycielom i rodzicom za troskę o dobro uczniów. Złożył życzenia wszelkiej pomyślności i dalszego dobrego rozwoju. Pan Wójt również dziękował wszystkim za pracę na rzecz dzieci. Ksiądz Proboszcz życzył dalszej opieki Patrona.

    Część artystyczna wprowadziła nas w nastrój opowieści, legend i cudów dokonanych przez św. Jana z Kęt po to, aby pokazać, że silna wiara, optymizm i dobroć są w stanie zmienić człowieka i jego życie.

Uczniowie z kl. IV, VIII i III gimnazjum zaprezentowali trzy scenki oparte na wierszach ks. Karola Antoniewicza oraz tekstów z książki pt. „Żywot św. Jana z Kęt” ks. Władysława Gasidło:

  1. „Błysnęła na wschodzie jutrzenka złota…”- legenda o rozbitym dzbanie.
  2. Napad zbójców.
  3. Wskrzeszenie dziecka.

Nad częścią artystyczną czuwały nauczycielki: Danuta Gołojuch i Jolanta Turek.

     Potem młodzież z kl. III gimnazjum przedstawiła prezentację multimedialną o św. Janie Kantym, przygotowaną w ramach działań projektowych: „Ojczyzna wielkimi ludźmi pisana” realizowanych z uczniami przez nauczycielkę Danutę Gołojuch. Ujęty został w niej życiorys Patrona, legendy i cuda oraz uzasadnienie, że pewne wartości sprzed wieków są nieprzemijające i godne naśladowania.

   Kolejnym etapem naszych działań będzie przeprowadzenie Szkolnego Konkursu Wiedzy o św. Janie Kantym w starszych klasach oraz plastycznego w klasach I – III szkoły podstawowej.

   Po zakończonej części artystycznej udaliśmy się na poczęstunek przygotowany przez rodziców i panie z obsługi. Wszystko nam smakowało, a najbardziej szarlotka na ciepło z lodami. Wzmocnieni duchowo i cieleśnie (wspaniałym posiłkiem) spędziliśmy czas na rozmowach, planach, a potem udaliśmy się do domów.

nasz patron

Święty Jan Kanty
ur. 23 lub 24 czerwca 1390 r.
zm. 24 grudnia 1473 r.

Ciekawe linki
Zespół Szkół im. Jana Kantego w Zalesiu
Zalesie 123, 37-126 Medynia Głogowska, tel.: 172261306, e-mail: kontakt@zszalesie.webg.pl
Powered by Viola © Grupa Webg.